3ds Max ve Vray  ile görselleştirme eğitimi, diğer kişisel ve mesleki gelişim süreçlerinden farklı olmayan dinamiklere sahiptir. Bu gelişim dinamikleri, kısaca; başlamaya cesaret etmek, sonucun olumlu getirileri olacağına inanmak, gelişimin kırılma aşamalarında kararlı olmak ve kendinin farkında olmak olarak açıklanabilir. Kısaca açıklamak kolay olsa da, dinamikleri ‘uygulamaya koyma ısrarlılığı’ motivasyonun harç malzemesidir. Görselleştirme ve diğer tüm alanların öğrenimi sırasında ‘ısrar’ hayati önem taşır.

Başlamaya Cesaret Etmek

Öncelikle, öğrenme sürecinin varlığından söz edebilmek için, “başlamaya cesaret etmek” dinamiğini ele almak doğru olacaktır. Öğrenme serüveninin gündeme gelmesiyle birlikte; başlamak için bir neden bulmaktansa, başlayamamak için bahane bulma eğilimi maalesef daha fazladır. Görselleştirme eğitimi üzerinden örnek vermek gerekirse, 3ds Max’in nasıl bir program olduğunu merak etmek bile, başlamak için bir neden olarak görülebilir. Aynı şekilde 3ds Max, Vray vb. yazılımların araştırılması için, yalnızca Google üzerinde birkaç araştırma yapmak dahi, öğrenme sürecinin içinde olunduğunun kanıtı niteliğindedir.

Lao Tzu, “En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar.” der. Yolun ne kadar süreceği ve yolculuk süresince deneyimlenecek tüm durumlar; henüz senaryoya dahil edilemez; çünkü olacaklar öngörülmez. Sadece ‘başlamak’ olarak basit görülen eylem yerine getirildiğinde ‘başlangıç’ aşamasını arkada bırakarak; olay örgüsünü tetikler. Bu noktada, öğrenilen her yeni bilginin; motivasyon açısından bir momentum oluşturarak, daha çok bilgiye ulaşma enerjisini ortaya çıkarması sağlanmalıdır. Öğrenilmiş bir bilgiden, yeni bir bilgiye geçerken; tüm öğrenme sürecinin ‘bir bütün olarak’ aşılabilir olduğu unutulmamalıdır.

Sonucun Olumlu Getirileri Olacağına İnanmak

Tek bir adımla başlayan ve sonraki adımlarla devam eden; arkada bırakılan “başlamaya cesaret etmek” dinamiğinin, gündelik yaşam üzerinden oluşturulan amaçlara yönlendirilmesi önemlidir. Amaç, varılması gereken bir sonuç olarak görülmelidir.  Bu noktada, “sonucun olumlu getirileri olacağına inanmak” dinamiğine ulaşıldığının çıkarımı yapılabilir. Gündelik yaşam üzerinden, nedenler sonsuz maddede sıralanabilirken; sonuç -geleceğe yönelik varsayımsal bir ifade olduğu için- inanç eksenine doğrudan bağlıdır. Sonucun olumlu getirileri ancak, inanma yoluyla kucaklanabilir.

Gelişimin Kırılma Aşamalarında Kararlı Olmak

Her öğrenme serüveninde olduğu gibi, görselleştirme öğreniminde de 3ds Max, Vray vb. yazılımların bir araç olarak öğrenilmesi süresince; bazı teknik zorluklar vardır. Aynı şekilde, zamana dayalı bir gelişim süreci; dış etkenlerden etkilenmeye de açıktır. Tüm bu işleyişte karşılaşılan zorluklarda “gelişimin kırılma aşamalarında kararlı olmak” dinamiği anımsanmalıdır. Öğrenme sürecindeki teknik zorluklar ya da sosyal-profesyonel tüm dış etkenlerin aşılabilir olduğuna odaklanmalı; öğrenme motivasyonunun her zaman yüksek olamayacağı kabul edilmelidir. Motivasyon düşmelerinde, herhangi bir ilham süreci beklenmeden, gelişim süreci; kararlı bir şekilde devam etmelidir.

Kendinin Farkında Olmak

Görselleştirme öğreniminde ilerleyen aday; gelişim sürecindeki ivme ve seviyeyi, objektif bir şekilde değerlendirebilmelidir. Bu açıdan “kendinin farkında olmak” dinamiğinden söz etmek doğru olacaktır. Öğrenme sürecinde, öğrenilen bilgilerin ‘hangi ölçüde’ aşıldığı önemlidir.  Aşılmayan bir bilgi tekrarlanarak içselleştirilmelidir. Hakim olunan bilgi olduğundan daha büyük ya da daha küçük görülmemelidir. Bu noktadaki ölçüt, daima; kariyerinde başarıyı elde etmiş tasarımcıların portfolyoları olmalıdır. Henüz başarmayı arzulayan öğrenci kitle seviye kıstası kabul edilmemelidir.

Uygulamaya Koyma Israrlılığı

Tüm gelişim süreci, motivasyon dinamiklerinin odak noktasında olmalıdır. Gelişim için motivasyon dinamiklerinin harcı olarak tanımlanan ‘uygulamaya koyma ısrarlılığı’ bu aşamada devreye girer. Motivasyonun sürekliliği için, sürecin sabır gerektiren tüm aşamalarında tutarlılık göstermelidir. Belirlenen bir tarih aralığında, yapılması gereken tüm çalışmalar yapılmalı; süreç boyunca karşılaşılan tüm engeller uygulama ısrarıyla aşılmalıdır.

Son olarak, görselleştirme alanda gelişim göstermenin; herhangi bir branş ya da dil öğreniminden farklı olmayan dinamiklere bağlı olduğunu hatırlatmak isterim. Herhangi bir alanda, herhangi bir konuda uzmanlaşmak isteyen, herhangi biri; ‘öğrenmeyi’ öğrenerek  ve gayret sarf ederek başarı elde edebilir.  Başarıya ulaşma konusunda, hiç kimsenin aşılamayacak bir engeli olduğuna inanmıyorum.

Emre Göçmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.