3ds Max ve Vray  hakkındaki efsaneler, görselleştirme alanına özgü özellikler taşımamaktadır. Türkiye’deki tüm branş çalışmalarının tümünde ‘maalesef’ söylentilere bağlı bir bilgi kirliliği mevcuttur. Bu bilgi kirliliği, şüpheci olmayan yaklaşımdan beslenerek büyümekte; duyulan her şey, kabul edilmektedir. Haklı şüphenin olmaması, her bireyin bilginin yayılması konusunda iletken olmasına neden olmaktadır.

Efsane 1: 3ds Max’in asla öğrenilemeyecek bir programdır.

3ds Max dünyada en yaygın kullanılan üç boyutlu modelleme, görselleştirme ve animasyon programlarından biridir. Yaygın kullanımı nedeniyle çok sayıda eklenti desteği ile sınırsız kullanım zenginliğine sahiptir. 3ds Max, profesyoneller tarafından kullanıcı adaylarına savunulmaya ihtiyacı olmayan bir yazılımdır. Tercih etme konusunda kararsızlık yaşayan yeni kullanıcı adaylarının; söylentiler karşısında sorgulayıcı bir tutum sergilemeleri önerilir. Örneğin, “Kullanımı kolay olmayan, asla öğrenilemeyecek bir program olarak Max, nasıl alanında dünyada en yaygın kullanılan yazılımlardan biri olabilir?” ya da “Bu kadar az kullanılıyorsa, Max’e eklenti üreten sayısız yazılım şirketi nasıl faaliyetlerini sürdürüyorlar?” gibi sorular dahi; 3ds Max hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kullanıcının, duyduğu söylentileri yıkmak için sorabileceği basit iki sorudur.

Efsane 2: 3ds Max’i yalnızca pahalı bilgisayarlar çalıştırabilir.

Autodesk her yıl yayınlanan yeni 3ds Max versiyonunun sistem gereksinimlerini resmi web sitesinden yayınlamaktadır. Asgari sistem gereksinimleri, dünyada standart bir ev kullanıcısının sahip olduğu sistem özelliklerinin üstünde değildir. Her alanda olduğu gibi, görselleştirme alanında da profesyonelleşen kullanıcının elindeki enstrumanı iyileştirmesi gerekir. Ancak, uzmanlık düzeyinin ötesine geçmeyen kullanıcıların pahalı bir iş istasyonuna ihtiyacı yoktur.

3ds Max’in sistem gereksinimlerini görmek için buraya tıklayın

Efsane 3: Sketchup ve Cinema4d bu sektörde, 3ds Max’in yerine geçti.

Sketchup, Cinema4d (ve diğerleri), 3ds Max’in işlevsel özelliklerine ‘bazı farklılıklarla’ sahip olan ve eklenti zenginliğine sahip diğer programlardır. Birinin diğerine göre daha iyi olması ya da daha kötü olması gibi bir durum söz konusu değildir. 3 programında kullanım özellikleri arasında farklı avantaj ve dezavantajlar vardır. Farkları anlamak için, tüm programların öğrenilmesi gerekmez. Aralarından birinin seçilmesi ve öğrenilmesi yeterlidir. Tercih noktasında, her kullanıcı kendi uzmanlaştığı programın özelliklerini övme eğilimindedir. Bu bağlamda, benim de kişisel-profesyonel tavsiyem de 3ds Max’in tercih edilmesi yönündedir.

Efsane 4: Vray asla öğrenilemeyecek bir eklentidir.

Vray de 3ds Max gibi dünyada en çok tercih edilen render motorlarından biri olma özelliğine sahiptir (birinci sıradadır). 3ds Max dışında, 3ds Max ile benzer işlevlere sahip programların çoğunun favori eklentisi durumundadır. Yorumlanabilir parametreleri sayesinde, esnek ve çok zengin kullanım özelliklerine sahiptir. Ancak, yorumlanabilir parametrelerinin sistem özellikleri ve proje ihtiyaçlarından bağımsız olarak yanlış yorumlanmasının olumsuz sonuçları olabilmektedir. Nitekim, Vray hakkındaki efsanelerin nedeni de yanlış yorumlanan parametrelerin ortaya koyduğu olumsuz sonuçlardır. Sadece görselleştirme alanında ve sektörel açıdan olası projelere yönelik yalın bir bilgi, olumlu sonuçlar alınabilmesine olanak sağlayacaktır. Vray render motorunun en yalın ve işlevsel kullanımı Solidrocks ile mümkündür (Bkz. Solidrocks).

Efsane 5: Vray render motoru üzerindeki özel parametreler ile harika render sonucu alınabilir.

Vray render motorunun temel tanımlayıcısı, Render Setup penceresi üzerindeki yorumlanabilir sayısal ifadeler değildir. Bu nedenle de yorumlanabilir parametreler üzerinde yapılan değişiklikler, başarılı render sonuçları elde etmenize neden olmazlar. Gerçek yaşamın bir simülasyonu olarak kavrayabileceğimiz bir render sonucu için; üç boyutlu bir forma (model), madde özelliklerini tamamlayan bir malzeme bilgisine (materyal), form ve malzeme bilgisinin görünebilir olmasına (ışıklandırma-pozlama) ve görüntünün işlenerek bir  görsel sonuca ulaşabilmesine (render) ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Vray’in başarılı bir render sonucuna ulaşılabilmesi için; materyal, ışıklandırma-pozlama ve render aşamalarına hakim olunması gerekir. Bu aşamaların özellikleri açısından ayrı, render sonucuna giden yolda birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Efsane 6: Sadece Solidrocks kullanılarak harika render sonucu alınabilir.

Solidrocks, Vray’in yorumlanabilir parametrelerini optimize eden bir eklentidir. Vray’in materyal, ışıklandırma-pozlama özelliklerindeki değişkenlere, ‘çarpan düzeyinde’ müdahale ederken, Render Setup penceresi üzerindeki tüm yorumlanabilir parametrelere yalın bir şekilde müdahale edilmesine olanak sağlar. Vray kullanıcısının yorumlanabilir parametreler içinde kaybolmasının; yanlış veya gereksiz özelliklerle, sistem kullanımı ve dolayısıyla render süresi açısından olumsuzlukları ortadan kaldırır. Ancak, bir kullanıcının; modelleme, materyal ve ışıklandırma-pozlama aşamalarında attığı doğru veya yanlış adımların sonuçlarını etkileyemez. Bu nedenle de render sonucuna giden yolu kolaylaştırdığı söylenebilmesinin ötesinde; başarılı materyal, ışıklandırma-pozlama özelliklerini kendisinin yapılandırdığı söylenemez.

Diğer Efsaneler…

Bu makaledeki içerik; duyduğum söylentilere verdiğim cevaplar ile güncellenerek genişleyecektir. Duyduğunuz söylentileri benimle paylaşarak ve buradaki cevapları arkadaşlarınız ile paylaşarak, yanlış bilginin yayılmasını engelleyebilir; sektörel aklın yükselmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Emre Göçmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.